Cloud VPS

Hướng dẫn quản lý dịch vụ Cloud

FEATURED

Để truy cập control panel Quý khách có thể truy cập trang https://manage.maxserver.com  --> Dịch vụ -->Danh sách dịch vụ -->chọn dịch... Read More

Hướng dẫn active Window 7, Window Server 2008 R2

FEATURED

Hiện tại các bản Window trên MaxServer là các bản dùng thử (Trial). Tùy vào phiên bản mà sẽ có số ngày dùng thử khác nhau như 180 ngày, 90 ngày, 30 ngày... Nếu Window hết hạn mà không được active thì... Read More

Hướng dẫn cài lại hệ điều hành bằng đĩa ISO

FEATURED

Bạn có thể cài lại hệ điều hành hoàn toàn tự động theo hướng dẫn ở đây   A. Cài lại hệ điều hành Window bằng đĩa ISO trên hệ thống Chú ý:+ Hệ điều hành window không có sẵn một vài... Read More

Hướng dẫn backup cloud thủ công

FEATURED

Sau đây MaxServer xin hướng dẫn cách backup thủ công cho Cloud 1. Chọn tab Backups như hình dưới 2. Click vào New Backup 3. Một cửa s&... Read More

Results 1 - 10 of 19