Tên Miền (Domain)

Hướng dẫn ký bản khai cho tên miền Việt Nam

Bước 1: Quý khách truy cập vào trang quản lý cấu hình domain https://dns.hostss.vn/. (Thông tin đăng nhập được gửi về mail Qúy khách ngay sau khi đăng ký tên miền thành công) Bước 2: Nếu Tên miền của Qu... Read More