Hướng dẫn nạp tiền tài khoản để gia hạn tự động dịch vụ

Để việc gia hạn dịch vụ được tự động và dễ dàng hơn, MaxServer xin được hướng dẫn Qúy khách các bước nạp tiền tài khoản và cấu hình để dịch vụ tự trừ số dư để gia hạn tự động. Đầu tiên Qúy khách cần đăng nhập tài khoản trang quản trị tại địa chỉ: https://manage.maxserver.com

1. Nạp Tiền Tài Khoản: 

Để dịch vụ được gia hạn tự động, thì số dư tài khoản trên MaxServer phải lớn hơn số tiền gia hạn của dịch vụ khi hệ thống tạo hóa đơn gia hạn (Nếu hóa đơn gia hạn được hệ thống tạo trước khi tài khoản có đủ số dư, sau đó nếu Qúy khách nạp tiền vào thì phải thanh toán hóa đơn gia hạn đó theo cách thủ công). Để nạp thêm tiền vào tài khoản, sau khi đăng nhập tài khoản bằng link ở trên thì Qúy khách bấm vào như ảnh dưới

Sau đó nhập số tiền muốn nạp và Phương thức thanh toán

 

Sau khi nạp tiền được xác nhận và đã có số dư tài khoản trên MaxServer, Qúy khách có thể cấu hình dịch vụ gia hạn tự động.

2. Cấu hình Bật/Tắt gia hạn tự động.

Sau khi đăng nhập trang quản trị, Qúy khách vào mục như ảnh bên dưới:

 

Qúy khách sẽ đến trang có giao diện như ảnh bên dưới:

1: Xem danh sách các dịch vụ ngoài Tên Miền

2: Xem danh sách Tên Miền

3: Số dư tài khoản hiện có trên MaxServer, Qúy khách bấm vào nếu muốn Nạp Tiền

4: Tình trạng này là đã cấu hình gia hạn tự động, nếu muốn tắt gia hạn tự động cho dịch vụ nào, Qúy khách bấm vào nút Tắt

5: Tình trạng này chưa cấu hình gia hạn tự động, nếu muốn bật gia hạn tự động, Qúy khách bấm vào nút Bật

6: Qúy khách click vào để xem chi tiết dịch vụ muốn cấu hình như địa chỉ IP...

 

>> Nếu có bất kỳ vấn đề gì xin vui lòng liên hệ với bộ phận livechat trực tuyến hoặc mở vé hỗ trợ Tại Đây