Hướng dẫn tạo backup định kỳ tự động

Sau đây MaxServer xin hướng dẫn cách backup định kỳ tự động cho Cloud

1. Chọn tab Backup Job (Cài Đặt Backup Định Kỳ) như hình dưới

 

2. Click vào New Job

3. Một cửa sổ hiện ra như hình dưới

+ Thời gian bắt đầu: Bạn đặt thời gian trong ngày để hệ thống tạo backup (Nên chọn thời gian lúc webiste ít khách truy cập)

+ Ngày trong tuần: Chọn ngày trong tuần sẽ backup

+ Kiểu nén: Nên chọn None cho nhanh và đỡ tốn tài nguyên nén

+ Kiểu Backup: Chọn Snapshot để khi backup Cloud VPS vẫn hoạt động bình thường

+ Thông báo tới Email: Tick vào nếu muốn nhận email báo khi backup xong