Hướng dẫn nâng cấp Cloud VPS

Đầu tiên các bạn đăng nhập vào https://manage.maxserver.com bằng tài khoản bạn đã đăng ký :

 

 

-Đây là giao diện khi đăng nhập của các ban , chọn ngôn ngữ sang tiếng việt theo mũi tên màu đỏ

-Vào tab dịch vụ

-Chọn dịch vụ cần nâng cấp → Kích hoạt

Có 2 lựa chọn cho các bạn nâng cấp

-1 nâng cấp lên các gói cao hơn :

   Vd: các bạn đang dùng gói cloud 1 muốn nâng lên gói cloud 2 , 3 ,4 ...

các bạn chọn nâng cấp như phần mũi tên màu đỏ , rồi chọn gói muốn nâng lên tiếp theo chọn Choose Product

 

-2 là nâng cấp từng phần như thêm ổ cứng , iPv4