Hướng dẫn cài lại hệ điều hành hoàn toàn tự động

Nếu bạn không muốn sử dụng mẫu cài đặt sẵn của chúng tôi, bạn có thể cài thủ công qua đĩa ISO ở đây

 

1/ Chuyển ngôn ngữ tiếng việt


 

 

2/ Vào danh sách dịch vụ

 

 

3/ Vào dịch vụ bạn muốn cài lại

 

4/ Vào cài lại hệ điều hành

 

5. Lựa chọn hệ điều hành bạn muốn cài, nhập mật khẩu vào (chú ý đặt mật khẩu theo hướng dẫn đã ghi chú). Sau khi ấn "cài lại hệ điều hành", bạn cần chờ 10-15 phút để hệ thống cài đặt. Hệ thống cái đặt xong sẽ gửi mail thông báo về kèm mật khẩu.

Khi cài xong thì bạn sẽ thấy xuất hiện bảng control panel như bình thường