Hướng dẫn cài lại hệ điều hành hoàn toàn tự động


Nếu bạn không muốn sử dụng mẫu cài đặt sẵn của chúng tôi, bạn có thể cài thủ công qua đĩa ISO ở đây

 

1/ Chuyển ngôn ngữ tiếng việt


 

 

2/ Vào danh sách dịch vụ

 

 

3/ Vào dịch vụ bạn muốn cài lại

 

4/ Vào cài lại hệ điều hành

 

5. Lựa chọn hệ điều hành bạn muốn cài, mật khẩu sẽ hiện ở chỗ tô màu đỏ. Sau khi ấn "cài lại hệ điều hành", bạn cần chờ 10-15 phút để hệ thống cài đặt.

Khi cài xong thì bạn sẽ thấy xuất hiện bảng control panel như bình thườngArticle ID: 21
Created: Sat, Apr 13, 2019
Last Updated: Sat, Apr 13, 2019
Author: admin

Online URL: https://huongdan.maxserver.com/article/hướng-dẫn-cài-lại-hệ-điều-hành-hoàn-toàn-tự-động-21.html