Hướng dẫn cài lại hệ điều hành hoàn toàn tự động

Nếu bạn không muốn sử dụng mẫu cài đặt sẵn của chúng tôi, bạn có thể cài thủ công qua đĩa ISO ở đây

 

1/ Chuyển ngôn ngữ tiếng việt


 

 

2/ Vào danh sách dịch vụ

 

 

3/ Vào dịch vụ bạn muốn cài lại

 

4/ Vào cài lại hệ điều hành

 

5. Lựa chọn hệ điều hành bạn muốn cài, mật khẩu sẽ hiện ở chỗ tô màu đỏ. Sau khi ấn "cài lại hệ điều hành", bạn cần chờ 10-15 phút để hệ thống cài đặt.

Khi cài xong thì bạn sẽ thấy xuất hiện bảng control panel như bình thường

Posted by: - Sat, Apr 13, 2019. This article has been viewed 1451 times.
Online URL: https://huongdan.maxserver.com/article/hướng-dẫn-cài-lại-hệ-điều-hành-hoàn-toàn-tự-động-21.html

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)