Hướng dẫn sử dụng noVNC để điều khiển và console cloud

Khi dịch vụ Cloud bị làm sao đó, mà không thể kết nối trực tiếp qua remote hoặc ssh do chẳng may cấu hình sai bị mất kết nối. Bạn có thể kết nối qua noVNC

Một cửa sổ mới sẽ hiện ra như hình bên dưới 

+ Nút số 1: Để tắt/hiện những nút điều khiển này

+ Nút số 3: Để mở noVNC toàn màn hình

+ Nút số 4: Sẽ có nhiều lựa chọn như tắt, bật, reset...cloud

+ Nút số 2: Sẽ có các phím điều khiển lần lượt như hình bên dưới: phím Ctrl - phím Alt - phím Tab - phím Esc - tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del (thường hay dùng nhất)