Hướng dẫn sử dụng noVNC để điều khiển và console cloud

Khi dịch vụ Cloud bị làm sao đó, mà không thể kết nối trực tiếp qua remote hoặc ssh do chẳng may cấu hình sai bị mất kết nối. Bạn có thể kết nối qua noVNC

Để truy cập control panel Quý khách có thể truy cập trang https://manage.maxserver.com  --> Dịch vụ -->Danh sách dịch vụ -->chọn dịch vụ cần quản trị.

Tại đây Quý khách sẽ thấy các tính năng sau: (Chọn ngôn ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt)

Một cửa sổ mới sẽ hiện ra như hình bên dưới 

+ Nút số 1: Để tắt/hiện những nút điều khiển này

+ Nút số 3: Để mở noVNC toàn màn hình

+ Nút số 4: Sẽ có nhiều lựa chọn như tắt, bật, reset...cloud

+ Nút số 2: Sẽ có các phím điều khiển lần lượt như hình bên dưới: phím Ctrl - phím Alt - phím Tab - phím Esc - tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del (thường hay dùng nhất)