Hướng dẫn hủy dịch vụ

Bình thường, nếu các hóa đơn không được thanh toán đúng hạn thì dịch vụ sẽ bị khóa sau khi quá hạn 3 ngày, và sẽ tự bị hệ thống xóa đi

Nếu bạn không muốn dùng dịch vụ nữa, và không muốn nhận các hóa đơn thông báo, bạn có thể hủy dịch vụ theo cách sau:

 

1. Các bạn đăng nhập tài khoản quản lý dịch vụ tại đây

 

2. Chuyển sang ngôn ngữ tiếng việt như hình bên dưới

 

3. Vào tiếp mục Dịch Vụ như hình dưới

 

4. Vào dịch vụ mà bạn muốn hủy bỏ như hình dưới:

 

5. Click vào nút "Hủy Dịch Vụ" như hình:

 

6. Sẽ có hai hình thức hủy:

+ Ngay lập tức: Khi chọn loại này, thì đến 12h đêm hôm đó, hệ thống sẽ xóa luôn dịch vụ và không thể phục hồi được

+ Hủy khi hết hạn: Hệ thống sẽ tiến hành xóa dịch vụ khi hết hạn mà không cần thông báo gia hạn cho bạn