Cloud VPS

Hướng dẫn backup cloud thủ công

FEATURED

Sau đây MaxServer xin hướng dẫn cách backup thủ công cho Cloud 1. Chọn tab Backups như hình dưới 2. Click vào New Backup 3. Một cửa s&... Read More

Results 11 - 13 of 13