Hướng dẫn generate record DKIM trên cPanel

Email Authentication là một bộ công cụ tránh giả mạo và chống spam hiệu quả được tích hợp sẵn trên cPanel.

Cấu hình:

- Bước 1: Truy cập vào trang quản trị cPanel của dịch vụ > mục Email > chọn mục Authentication.

- Bước 2: Trong phần này bao gồm 2 thành phần chính – cấu hình record DKIM và SPF. Để kích hoạt tính năng này cần làm như sau:

- Bước 3: Click chọn Enable để bật tính năng này lên.

- Bước 4: Các record sẽ được tự động tạo ra:

- Bước 5: Trỏ các record DKIM và SPF theo giá trị vừa tạo ra, chờ một thời gian để DNS cập nhật và vào check lại thấy status Pass là thành công.