Cài đặt AutoSSL để cấp SSL miễn phí trên Hosting của MaxServer

Từ ngày 05/06/2018 việc cài đặt SSL miễn phí thông qua tính năng Let’s Encrypt™ SSL sẽ được thay thế bằng tính năng SSL/TLS Status( tuy có thay đổi về tên gọi và cách thức cài đặt nhưng chứng chỉ được cấp vẫn là SSL của Let’s Encrypt).

Điều kiện tiên quyết để cài đặt SLL miễn phí trên hosting là tên miền phải trỏ về hosting và có thể truy cập được. Tốt nhất tên miền phải được trỏ về Hosting của MaxServer thông qua cặp nameserver là ns1.hostss.vnns2.hostss.vn, ns3.hostss.vn, ns4.hostss.vn.

Để tiến hành kích hoạt AutoSSL, bạn cần truy cập vào mục SSL/TLS Status trong bảng điều khiển cPanel như hình dưới.

 

Mặc định hệ thống sẽ liệt kê tất cả tên miền và thêm vào AutoSSL. Những domain hiện dấu đỏ là chưa được cấp phát SSL hợp lệ. Bạn cần chọn những tên miền đó rồi click ” Run AutoSSL”

 

Bạn chờ một lúc để hệ thống request SSL, khi nào nó hiện màu xanh như dưới là đã thành công:

 

Nếu vẫn không làm được, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi để được trợ giúp ở đây

Chúc các bạn thành công