Hướng dẫn generate record DKIM trên cPanel


Email Authentication là một bộ công cụ tránh giả mạo và chống spam hiệu quả được tích hợp sẵn trên cPanel.

Cấu hình:

- Bước 1: Truy cập vào trang quản trị cPanel của dịch vụ > mục Email > chọn mục Authentication.

- Bước 2: Trong phần này bao gồm 2 thành phần chính – cấu hình record DKIM và SPF. Để kích hoạt tính năng này cần làm như sau:

- Bước 3: Click chọn Enable để bật tính năng này lên.

- Bước 4: Các record sẽ được tự động tạo ra:

- Bước 5: Trỏ các record DKIM và SPF theo giá trị vừa tạo ra, chờ một thời gian để DNS cập nhật và vào check lại thấy status Pass là thành công.Article ID: 6
Created: Sat, Apr 13, 2019
Last Updated: Sat, Apr 13, 2019
Author: admin

Online URL: https://huongdan.maxserver.com/article/hướng-dẫn-generate-record-dkim-trên-cpanel-6.html