Hướng dẫn lấy lại dữ liệu từ các file backup hàng ngày

Cloud Hosting của MaxServer hiện tại đang có 3 lớp backup dữ liệu độc lập nhau và lưu dữ liệu ở 3 nơi độc lập nhau gồm:

+ 1 Lớp backup hàng tuần toàn bộ Server

+ 1 Lớp backup toàn bộ các files dữ liệu và database trên hệ thống offsite backup (lưu 14 ngày gần nhất)

+ 1 Lớp backup database trên hệ thống Cloud Việt Nam và Singapore  (lưu 30 ngày gần nhất)

 

Trong trường hợp files bị virus hoặc vì lý do gì đó bạn cần lấy lại những file cũ thì bạn đăng nhập vào tài khoản hosting cPanel và chọn các mục trong JETBACKUP:

+ Full Account Backups: Bạn vào đây để tải về toàn bộ dữ liệu files, database, email... dưới dạng file nén

+ File Backups: Chế độ này bạn sẽ chọn được file hoặc thư mục mà bạn muốn tải về hoặc bạn có thể phục hồi luôn file hoặc thư mục trực tiếp, sẽ đỡ mất thời gian hơn chế độ Full Account Backups

+ Database Backups: Mục này chỉ chứa dữ liệu database của bạn, bạn có thể vào tải về