Hướng dẫn backup cloud thủ công


Sau đây MaxServer xin hướng dẫn cách backup thủ công cho Cloud

1. Chọn tab Backups như hình dưới

2. Click vào New Backup

3. Một cửa sổ hiện ra như hình dưới

Kiểu nén: Chọn None sẽ backup nhanh hơn và không tốn nhiều tài nguyên xử lý như CPU vì không phải nén dữ liệu

Kiểu Backup: Chọn Snapshot để backup nhưng Cloud VPS vẫn hoạt động bình thường. Nếu chọn Suspend và Stop thì trong khi Backup, máy chủ sẽ không vào được

 


Article ID: 19
Created: Sat, Apr 13, 2019
Last Updated: Sat, Apr 13, 2019
Author: admin

Online URL: https://huongdan.maxserver.com/article-19.html