Hướng dẫn xem chi tiết dung lượng thư mục trên hosting cPanel


Bước 1 : Đăng nhập vào cPanel:

Bước 2 : chọn Disk Usage:

Các bạn nên quan tâm nhiều nhất tới 3 thư mục sau:

 

- public_html : Thư mục chứa mã nguồn của website

- tmp : Thư mục chứa các file tạm sinh ra trong quá trình vận hành website

 

- MySQL : Thư mục chứa cơ sở dữ liệu của website

 

*Chú ý: Quý khách tuyệt đối không được xóa các thư mục này, đây là các thư mục hệ thống trên Hosting. Khi xóa sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của hosting và website của Quý khách.Article ID: 13
Created: Sat, Apr 13, 2019
Last Updated: Sat, Apr 13, 2019
Author: admin

Online URL: https://huongdan.maxserver.com/article/hướng-dẫn-xem-chi-tiết-dung-lượng-thư-mục-trên-hosting-cpanel-13.html