Hướng dẫn tạo tài khoản trên Email hosting


Email Account là Option quản lý tài khoản email được liên kết với miền của bạn. Sử dụng giao diện Set Up Mail Client để thêm tài khoản email vào thiết bị di động hoặc ứng dụng email trên máy tính để bàn của bạn.

 

Thêm tài khoản email:

Xóa tài khoản email:Article ID: 10
Created: Sat, Apr 13, 2019
Last Updated: Sat, Apr 13, 2019
Author: admin

Online URL: https://huongdan.maxserver.com/article/hướng-dẫn-tạo-tài-khoản-trên-email-hosting-10.html