Hướng dẫn backup cloud thủ công

Sau đây MaxServer xin hướng dẫn cách backup thủ công cho Cloud

1. Chọn tab Backups như hình dưới

2. Click vào New Backup

3. Một cửa sổ hiện ra như hình dưới

Kiểu nén: Chọn None sẽ backup nhanh hơn và không tốn nhiều tài nguyên xử lý như CPU vì không phải nén dữ liệu

Kiểu Backup: Chọn Snapshot để backup nhưng Cloud VPS vẫn hoạt động bình thường. Nếu chọn Suspend và Stop thì trong khi Backup, máy chủ sẽ không vào được

 
Posted by: - Sat, Apr 13, 2019. This article has been viewed 2272 times.
Online URL: https://huongdan.maxserver.com/article-19.html

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)