Hướng dẫn tạo tài khoản trên Email hosting

Email Account là Option quản lý tài khoản email được liên kết với miền của bạn. Sử dụng giao diện Set Up Mail Client để thêm tài khoản email vào thiết bị di động hoặc ứng dụng email trên máy tính để bàn của bạn.

 • Login cPanel (quyền user) -> chọn Email Account (trong Email)

 

 • Add Email Account: Thêm một email mới.
 • Password: Đặt mật khẩu cho email mới.
 • Password (Again): Nhập lại mật khẩu
 • Mailbox Quota: Giới hạn kích thước hộp thư.

Thêm tài khoản email:

 • Bước 1:điền các tham số:
  • Email: Gõ tên email mà bạn muốn thêm mới.
  • Password: Đặt mật khẩu cho email mới
  • Password (Again): Nhập lại mật khẩu
  • Mailbox Quota: Giới hạn kích thước hộp thư
 • Bước 2: Click Create Account để thêm email.

Xóa tài khoản email:

 • Tìm email mà cần xóa sau đó chọn delete để xóa email.

Posted by: - Sat, Apr 13, 2019. This article has been viewed 455 times.
Online URL: https://huongdan.maxserver.com/article/hướng-dẫn-tạo-tài-khoản-trên-email-hosting-10.html

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)