Chứng Chỉ Số SSL Certificates

Extended Validation (EV) là gì?

Extended Validation (EV) là một hình thức xác minh đặc biệt của của các nhà cung cấp dịch vụ xác thực chứng chỉ số ... Read More

Tomcat trên Linux: Cài đặt SSL

Để cài đặt SSL cho Tomcat trên Linux bạn thực hiện như sau: Nhập SSL được cấp vào keystore: Giải nén tập tin đính kèm... Read More

SSL xác thực OV là gì?

OV là viết tắt của (Organization Validation). OV SSL dành cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp. Ngoài việc xác minh quyền sở hữu tên miền, b... Read More

Bảo hiểm SSL

Bảo hiểm trong SSL là một khái niệm để tăng niềm tin của các khách hàng giao dịch trên website có sử dụng SSL, mức bảo... Read More

IIS 8: Tạo CSR

Để tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5 (Windows Server 2012), bạn thực hiện như sau: 1. Login vào server với quyền Administrator. 2. Chọn mục Tools > Internet... Read More

Nginx: Cài đặt SSL

Để cài đặt chứng thư số SSL cho nginx, bạn thực hiện như sau: Lưu ý: Chúng tôi không lưu trữ Private key của bạn, nếu b... Read More

Results 31 - 40 of 43