Chứng Chỉ Số SSL Certificates

DirectAdmin: Tạo CSR

Làm theo các hướng dẫn bên dưới để tạo CSR từ Direct Admin Control Panel 1. Đăng nhập với 'admin'  2. Sửa đổi 'Access Level' t&... Read More

IIS 8: Cài đặt SSL

Để cài đặt SSL vào IIS, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau Lưu ý: Chỉ thực hiện cài đặt theo hướng dẫn ở &... Read More

Extended Validation (EV) là gì?

Extended Validation (EV) là một hình thức xác minh đặc biệt của của các nhà cung cấp dịch vụ xác thực chứng chỉ số ... Read More

SSL xác thực OV là gì?

OV là viết tắt của (Organization Validation). OV SSL dành cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp. Ngoài việc xác minh quyền sở hữu tên miền, b... Read More

IIS 8: Tạo CSR

Để tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5 (Windows Server 2012), bạn thực hiện như sau: 1. Login vào server với quyền Administrator. 2. Chọn mục Tools > Internet... Read More

Microsoft Exchange 2013: Tạo CSR

Để tạo CSR cho Microsoft Exchange 2013, bạn thực hiện như sau: 1. Truy cập vào Exchange Admin Center bằng cách mở trình duyệt web và nhập đị... Read More

Results 21 - 30 of 43