Tôi có thể tắt Imunify360?

Nếu bạn muốn tắt Imunify360 trên (các) trang web của mình, vui lòng gửi một vé hỗ trợ và cung cấp cho chúng tôi (các) tên miền bạn muốn vô hiệu hóa. Rất tiếc, hiện tại khách hàng không thể tắt Imunify360 trên miền của họ qua cPanel, nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ cần xử lý việc này bằng tay cho bạn.

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)