SSL xác thực OV là gì?

OV là viết tắt của (Organization Validation).

OV SSL dành cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Ngoài việc xác minh quyền sở hữu tên miền, bạn còn phải chứng thực doanh nghiệp qua các giấy tờ hợp lệ.

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)