Hướng dẫn mở rộng ổ cứng trên Window

1. Thêm ổ cứng Window 7 và Window 2008 :

+ Click chuột phải vào Computer -> Chọn Manage .

+ Vào tab Storage -> Disk Management : tại vùng khoanh đỏ là dung lượng trống chưa được thêm vào.

+ Click chuột phải vào ổ C như trong ảnh , chọn Extend Volume...

+ Tiếp theo ta chọn next

+ Tiếp tục chọn next

+ Chọn Finish

+ Vậy là dung lượng trống đã được thêm vào ổ C.

 

2. Thêm ổ cứng window 10 và window 2012, 2016:

+ Chúng ta click vào nút biểu tượng Server Manager

 

+ Tiếp theo vào Tools -> Computer Management

+ Chọn tab Disk Management , sau đó các bước làm tương tự như ở trên mục cho window 7 và window 2008

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)