Hướng dẫn cài đặt RoundCube trên centos 6 ( web mail)

Chuẩn bị 

Cài đặt kho epel .Tham khảo linh sau click here

Cài đặt LAMP .Tham khảo link sau click here

Stop dịch vụ iptables

# service iptables stop

Cài đặt dovecot

# yum install dovecot -y

Chỉnh sửa cấu hình dovecot

sửa file dovecot.conf 

# nano /etc/dovecot/dovecot.conf 

listen = *

Sửa file 10-auth.conf 

# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

disable_plaintext_auth = no

auth_mechanisms = plain login

Sửa file 10-mail.conf ( bỏ dấu ’#’ )

# nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

mail_location = maildir:~/Maildir  

Sửa file 10-master.conf thêm user và group

# nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf 

# Postfix smtp-auth

unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
   mode = 0666

   user = postfix
    group = postfix 

}

Khởi động lại dovecot

# service dovecot start

Cho dovecot khởi động cùng hệ thống

# chkconfig dovecot on

Tiến hành 

Tạo user để đăng nhập và đăt mật khẩu cho user đó

# useradd nguyenvietduc

# passwd nguyenvietduc

Tạo cơ sở dữ liệu tên là roundcubemail và đặt user cho nó

# mysql -u root -p

mysql> CREATE DATABASE roundcubemail;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> GRANT ALL ON roundcubemail.* TO roundcube@localhost IDENTIFIED BY ’nguyenvietduc’;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> Ctrl-C -- exit!
Aborted
 

 

Download roundcube tại trang  Click here

https://roundcube.net/

# mkdir /download

# cd /download

# wget https://downloads.sourceforge.net/project/roundcubemail/roundcubemail/1.1.4/roundcubemail-1.1.4-complete.tar.gz

Ta giải nén file vừa tải về và di chuyển nó vào thư mục /var/www/html/

# tar -xvf roundcubemail-1.1.4-complete.tar.gz

# mv roundcubemail-1.1.4 /var/www/html/roundcubemail

Phân quyền truy cập cho 2 thư mục sau

# chmod 777 /var/www/html/roundcubemail/temp

# chmod 777 /var/www/html/roundcubemail/logs

Truy cập vào ip-vps http://ip-vps/roundcubemail/installer/ chúng ta sẽ cài đặt trên trang web ,cứ ấn next thôi

Chú ý sau khi cài đặt xong ta lên xóa thư mục  /var/www/html/roundcubemail/installer đi để tránh người khác truy cập vào

**Một số lỗi khi cài đặt 

@lỗi roundcube
Fileinfo/mime_content_type configuration:  OK
Mimetype to file extension mapping:  NOT OK

#sửa 
download mime.types
wget http://svn.apache.org/repos/asf/httpd/httpd/trunk/docs/conf/mime.types
cấu hình file config trỏ đường dẫn
$config[’mime_types’] = ’/home/nginx/mail.maxserver.com/public_html/config/mime.types’;

@lỗi rocube
roundcube login failed
không đăng nhập được
#sửa 
Kích hoạt tính năng imap gỡ lỗi và gửi các bản ghi
// Log IMAP conversation to <log_dir>/imap or to syslog
$config[’imap_debug’] = true;

@lỗi timezone php
#php -i | grep php.ini  
Configuration File (php.ini) Path => /etc
Loaded Configuration File => /etc/php.ini
PHP Warning:  Unknown: It is not safe to rely on the system’s timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone ’UTC’ for now, but please set date.timezone to select your timezone. in Unknown on line 0
#sửa lỗi
nano /etc/php.ini
tìm date.timezone
sửa 
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
http://php.net/date.timezone
date.timezone = America/New_York
Đây là danh sách timezones mà PHP hỗ trợ, các bạn có thể tìm với vùng phù hợp với thiết lập riêng: http://www.php.net/manual/en/timezones.php
# service httpd restart

@lỗi roundcube 
SMTP Error (250): Authentication failed.
#sửa
$ config [’smtp_user’] = ’’; 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)