Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên Ubuntu 14 (dành cho LEMP)

Đặc điểm của phpMyAdmin : Giao diện web thân thiện Hỗ trợ hầu hết các tính năng MySQL: Duyệt và thả cơ sở dữ liệu , bảng biểu, quan điểm, các lĩnh vực và chỉ số. Tạo, sao chép , thả , đổi tên và thay đổi cơ sở dữ liệu , bảng biểu, các lĩnh vực và chỉ số Quản lý người dùng MySQL và đặc quyền có Nhập dữ liệu từ CSV và SQL Xuất dữ liệu sang các định dạng khác nhau như: CSV , SQL , XML , PDF , ISO / IEC 26300 - OpenDocument Text và bảng tính , Word , LATEX và những người khác Quản lý nhiều máy chủ

Chuẩn bị

Cập nhật các package mới nhất

# apt-get update -y

Ta cần có 1 vps Ubuntu đã cài LEMP, link tham khảo Click here

Tiến hành 

Gõ lệnh dưới đây để cài đặt phpMyAdmin

# apt-get install phpMyAdmin -y

Trong khi cài đặt, PHPMyAdmin sẽ hiển thị một giao diện để bạn chọn, ta chọn Apache2

 

Tiếp tục hãy chọn Yes để thiết lập các password ban đầu cho phpMyAdmin.

Sau khi cài đặt xong ,Đối với các máy chủ web Nginx để tìm và phục vụ các tập tin phpMyAdmin một cách chính xác, chúng ta chỉ cần tạo ra một liên kết từ các tập tin cài đặt vào thư mục gốc tài liệu của Nginx bằng cách gõ này:

# ln -s /usr/share/phpmyadmin /usr/share/nginx/html
mcrypt
Tạo liên kết giữa  PHP module mcrypt và Phpmyadmin

# php5enmod mcrypt
# service php5-fpm restart

Bây giờ bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin với đường dẫn http://IP-VPS/phpmyadmin 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)