Hướng dẫn cài đặt Mariadb 10 trên Ubuntu

MARIADB Một trong những máy chủ cơ sở dữ liệu phổ biến nhất. Được thực hiện bởi các nhà phát triển ban đầu của MySQL. Đảm bảo để ở mã nguồn mở.MariaDB của tương thích với những người sử dụng bởi MySQL, cộng với một số tính năng để hỗ trợ bản địa hoạt động không chặn và báo cáo tiến độ. Điều này có nghĩa rằng tất cả các kết nối, thư viện và các ứng dụng mà làm việc với MySQL cũng nên làm việc trên MariaDB

Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Mariadb 10.1 trên Ubuntu

 

Đầu tiên chúng ta cần nhập key để gói repo có thể hoạt động

Ubuntu 14

Gõ lệnh sau đề nhập key

# apt-get install software-properties-common -y
# apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xcbcb082a1bb943db

Sau khi nhập key xong chúng ta sẽ tiến hành tạo kho repo để cài MariaDB

Có 2 cách để tạo kho repo

Cách 1: Gõ lệnh sau

# add-apt-repository ’deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://mirror.mephi.ru/mariadb/repo/10.1/ubuntu trusty main’

Cách 2: Ta sẽ tạo 1 file repo mang tên MariaDB.list

# nano /etc/apt/sources.list.d/MariaDB.list

Với nội dung như sau

# MariaDB 10.1 repository list - created 2017-02-21 01:38 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
deb [arch=amd64,i386] http://mirror.mephi.ru/mariadb/repo/10.1/ubuntu trusty main
deb-src http://mirror.mephi.ru/mariadb/repo/10.1/ubuntu trusty main

Ubuntu 16

Gõ lệnh sau đề nhập key

# apt-get install software-properties-common
# apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8

Sau khi nhập key xong chúng ta sẽ tiến hành tạo kho repo để cài MariaDB

Có 2 cách để tạo kho repo

Cách 1: Gõ lệnh sau

# add-apt-repository ’deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://mirror.mephi.ru/mariadb/repo/10.1/ubuntu xenial main’

Cách 2: Ta sẽ tạo 1 file repo mang tên MariaDB.list

# nano /etc/apt/sources.list.d/MariaDB.list

Với nội dung như sau

# MariaDB 10.1 repository list - created 2017-02-22 01:32 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
deb [arch=amd64,i386] http://mirror.mephi.ru/mariadb/repo/10.1/ubuntu xenial main
deb-src http://mirror.mephi.ru/mariadb/repo/10.1/ubuntu xenial main

Sau khi tạo xong kho ta sẽ cập nhật lại VPS

# apt-get update -y

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng cài đặt

# apt-get install mariadb-server -y

Trong khi cài đặt, MariaDB sẽ hiển thị một giao diện để bạn thiết lập mật khẩu root cho MariaDB, bạn có thể nhập mật khẩu hoặc ấn enter cho qua cũng được

Nhập lại mật khẩu

Mặc định MariaDB được cài trên Ubuntu đã được bật sẵn, chúng ta sẽ phải tắt tạm đi để chạy lệnh sau

# service mysql stop

Chúng ta nên kích hoạt nó bằng lệnh này:

# mysql_install_db

Khởi động lại Mariadb 

# service mysql start

Chạy lệnh sau để thiết lập cho MariaDB

# mysql_secure_installation

Sẽ hiện ra các câu sau

câu 1 : Enter current password for root (enter for none)<Nhập mật khẩu hiện tại cho root > : Nhập mật khẩu khai báo ở trên vào
câu 2 : Set root password? [Y/n]<Đặt mật khẩu gốc> Nếu muỗn đặt lại mật khẩu thì chọn y còn không thì chọn N
câu 3 : Remove anonymous users? [Y/n]<xóa người dùng vô danh> chọn Y
câu 4 : Disallow root login remotely? [Y/n]<Không cho phép đăng nhập root từ xa> chọn Y 
câu 5 : Remove test database and access to it? [Y/n]<xóa cơ sở dữ liệu kiểm tra và truy cập vào nó> chọn Y
câu 6 : Reload privilege tables now? [Y/n]<khởi động lại> Chọn Y

Để đăng nhập vào mariaDB

# mysql -u root -p

Đến đây chúng ta đã kết thúc bài hướng dẫn cài đặt Mariadb 10. trên Ubuntu, hi vọng rằng sau bài này các bạn sẽ có thêm sự lựa chọn cho cơ sở dữ liệu của mình, hẹn gặp lại các bạn tron các bài tiếp theo.Chúc các bạn thành công.

 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)