cPanel: Hướng dẫn tạo Certificate Signing Request (CSR)

cPanel có hỗ trợ quản lý SSL/TLS, để tạo CSR trong cPanel, bạn thực hiện như sau:

1. Đăng nhập vào cPanel -> Chọn Security -> chọn SSL/TLS

2. Phần Certificate Signing Requests (CSR), nhấp chọn Generate, view, or delete SSL certificate signing requests.

3. Nhập các thông tin yêu cầu, nhấp Generate để tạo, lưu lại kết quả, gửi CSR đến nhà cung cấp SSL để kích hoạt SSL của bạn

 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)