Chrome: Chứng chỉ SSL được cài đặt thành công nhưng vẫn không hiện ổ khoá màu xanh và chữ bảo mật

Sau khi chắc chắn rằng bạn đã cài đặt thành công chứng chỉ số SSL trên máy chủ, bạn vẫn bị trình duyệt báo lỗi như hình sau:

Xin vui lòng kiểm tra website của bạn và chắc chắn rằng tất cả tài nguyên của website phải được sử dụng hoàn toàn bằng liên kết chứa “https://”

Đối với trình duyệt Chrome, Cách kiểm tra như bên dưới hình:

  • Bạn vào dấu 3 chấm đứng 
  • Ở trình đơn mới xuất hiện, chọn More tools > Developer tools

  • Chọn phần Console, và tìm nội dung được cảnh báo Mixed Content

Như ví dụ bên dưới, có 26 phần Mixed Content và bạn cần phải điều chỉnh ở website của bạn, nếu bạn không rõ làm sao điều chỉnh xin vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để được giúp đỡ.

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)