Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên Ubuntu 14 (dành cho LAMP)

Đặc điểm của phpMyAdmin :

Giao diện web thân thiện

Hỗ trợ hầu hết các tính năng MySQL:

Duyệt và thả cơ sở dữ liệu , bảng biểu, quan điểm, các lĩnh vực và chỉ số.

Tạo, sao chép , thả , đổi tên và thay đổi cơ sở dữ liệu , bảng biểu, các lĩnh vực và chỉ số

Quản lý người dùng MySQL và đặc quyền có

Nhập dữ liệu từ CSV và SQL

Xuất dữ liệu sang các định dạng khác nhau như: CSV , SQL , XML , PDF , ISO / IEC 26300 - OpenDocument Text và bảng tính , Word , LATEX và những người khác

Quản lý nhiều máy chủ

 

Chuẩn bị 

Cập nhật các package mới nhất

# apt-get update -y

Ta cần có 1 vps Ubuntu đã cài LAMP, link tham khảo Click here

Tiến hành 

Gõ lệnh dưới đây để cài đặt phpMyAdmin

# apt-get install phpMyAdmin -y

Trong khi cài đặt, PHPMyAdmin sẽ hiển thị một giao diện để bạn chọn, ta chọn Apache2

 

Tiếp tục hãy chọn Yes để thiết lập các password ban đầu cho phpMyAdmin.

Tiếp theo là sửa file /etc/apache2/apache2.conf 

# nano /etc/apache2/apache2.conf

Và thêm đoạn sau vào dưới cuối cùng :

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Khởi động lại Apache

# service apache2 restart

Bây giờ bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin với đường dẫn http://IP-VPS/phpmyadmin 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)