Hướng dẫn cài đặt java trên centos

Các bạn truy cập vào trang download của java Click here

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Click vào biểu tượng Java download 

Click tiếp vào dòng chữ Accept License Agreement

 

Các bạn chọn phần muốn download và click vào đấy ,ở đây ta chọn Jdk-8-u73-linux-x64.rpm

 

 

Các bạn nhìn xuống góc bên phải của trình duyệt ,ta click chuột phải và chọn tạm dừng

 

 

Ta vào mục download ,click chuột phải tiếp vào link ta đang tạm dừng và chọn mục sao chép địa chỉ liên kết 

 

Paste cái đường link ta vừa copy vào lệnh wget để download 

 

Download xong ,bạn dùng lệnh ls nó sẽ list ra 1 file tên là jdk-8u73-linux-x64.rpm?AuthParam=1457880577_..

Để giải quyết vấn đề này ta chỉ cần việc đổi tên file về đuôi .rpm là có thể cài đặt như bình thường

Các bạn dùng lệnh # mv <tên file cũ> <tên file mới>

Dùng lệnh # rpm -Uvh <file.rpm> để cài đặt

rpm -Uvh jdk-8u73-linux-x64.rpm

Kiểm tra kết quả bằng lệnh # java -version 

Powred by PHPKB (Knowledge Base Software)